Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku turkocze jak żydowska fura na wybojach

Autor: Paweł Lechowski 2013-04-22 20:34:00 Ilość odsłon: 6484 Kategoria: Portal

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku turkocze jak żydowska fura na wybojach
 
O potrzebie badania sankcji państwowych w stosunku do ludzi gospodarczych
Polski system wymiaru sprawiedliwości karnej –niezależnie od uwarunkowań ustrojowych, a także stanu przestępczości – charakteryzuje się wysokim – jak na standardy europejskie – poziomem punitywności, który niekiedy ulega obniżeniu, głównie na skutek stanowiska prawniczego środowiska naukowego.   Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej ozna­cza stosowanie prawa rozumiane jako rezultat tenden­cji do wyboru surowszych konsekwencji prawnokar­nych z puli kar przewidzianych w normach prawa kar­nego. Pojęcie to zwykło utożsamiać się z represyjnością, surowością polityki karnej (http://www.academia.pan.pl/pdf/chaos_34-35_melezini.pdf).
Jako dziennikarze niezależni prowadzący portal PSUS.INFO wykonujemy ważną pracę społeczną Przekopujemy się przez dane zebrane na podstawie prawa do informacji publicznej, wklepujemy je do komputerów, a następnie przedstawiamy w atrakcyjnej formie postaci raportów  lub zestawiamy z innymi bazami danych. Wyniki, okraszone co ciekawszymi przypadkami, przedstawiane są mediom oraz innym organizacjom. Każdy może z nimi zrobić, co mu się podoba, możliwe jest również dalsze przetwarzanie danych przez osoby z zainteresowane, możliwe jest także posłużenie się tymi informacjami w przypadku, kiedy człowiek gospodarczy staje się obiektem przemocy administracyjnej. Mamy nadzieję, że w ten sposób zebrane informacje będą wykorzystywane w interesie publicznym przez zainteresowane podmioty.
W ostatnim badaniu brało udział 40 urzędów skarbowych, z których tylko jeden odmówił udzielania informacji. Powstał raport(pełny raport na stronie internetowej PSUS.INFO).
 
 
BADANIE EMPIRYCZNE
W ZAKRESIE WSZCZYNANIA POSTĘPOWANIA KARNEGO SKARBOWEGO
 W SYTUACJI POMYŁKOWEGO ZŁOŻENIA
 KWARTALNEJ INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ VAT UE
 ZAMIAST INFORMACJI MIESIĘCZNYCH VAT UE
TAB1. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LP.
NR. EWIDENCYJNY
NAZWA US
ILOŚC VAT UE W      2011 I 2012
RAZEM 2011-2012
ILOŚĆ VAT UE PO TERMNIE
ILOŚĆ POSTEPOWAŃ KKS
 
1
40_01
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
*
*
17283
-
1
odpowiedź niepełna
2
40_02
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
10584
12128
22712
0
0
odpowiedź niepełna
3
40_04
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
7477
7550
15027
-
0
odpowiedź niepełna
4
40_05
Urząd Skarbowy w Pułtusku
496
517
1013
0
0
odpowiedź dokładna
5
40_06
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
5425
5982
11407
45
0
odpowiedź dokładna
6
40_07
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
*
*
9441
25
0
odpowiedź ogólna
7
40_08
Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
*
*
3214
19
0
odpowiedź ogólna
8
40_09
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
**
**
39690
218
9
odpowiedź ogólna
9
40_10
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
4851
5196
39690
0
0
odpowiedź dokładna
10
40_11
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
*
*
9864
24
0
odpowiedź dokładna
11
40_12
Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
*
*
8555
-
0
odpowiedź niepełna
12
40_13
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
*
*
3723
58
0
odpowiedź dokładna
13
40_14
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
5815
5220
11035
21
0
odpowiedź dokładna
14
40_15
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
*
*
13510
33
6
odpowiedź dokładna
15
40_16
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
*
*
16729
51
14
odpowiedź dokładna
16
40_17
Urząd Skarbowy w Suwałkach
*
*
6778
12
0
odpowiedź dokładna
17
40_18
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
*
*
8188
80
0
odpowiedź dokładna
18
40_19
Urząd Skarbowy w Ostrołęce
*
*
4391
7
0
odpowiedź ogólna
19
40_20
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
*
*
19666
0
0
odpowiedź ogólna
20
40_22
Urząd Skarbowy w Sierpcu
780
874
1654
0
0
odpowiedź dokładna
21
40_23
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
2527
2667
5194
0
0
odpowiedź dokładna
22
40_24
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
4032
3982
8014
2
0
odpowiedź dokładna
23
40_25
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
4050
3597
7647
0
0
odpowiedź dokładna
24
40_26
Urząd Skarbowy w Parczewie
448
551
999
2
0
odpowiedź dokładna
25
40_27
Urząd Skarbowy w Chełmie
2255
2316
4571
4
0
odpowiedź ogólna
26
40_28
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
*
*
8724
25
9
odpowiedź ogólna
27
40_29
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
*
*
7302
3
0
odpowiedź ogólna
28
40_30
Urząd Skarbowy w Dębicy
*
*
4880
1
0
odpowiedź dokładna
29
40_31
Urząd Skarbowy w Leżajsku
348
349
697
0
0
odpowiedź dokładna
30
40_32
Urząd Skarbowy w Mielcu
*
*
5391
49
0
odpowiedź ogólna
31
40_33
Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków
*
*
5920
20
0
odpowiedź dokładna
32
40_34
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
*
*
10652
16
5
odpowiedź ogólna
33
40_35
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
3062
3456
6518
496
88
odpowiedź ogólna
34
40_36
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
*
*
19814
0
0
odpowiedź dokładna
35
40_37
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
4752
4638
9390
22
0
odpowiedź dokładna
36
40_38
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
*
*
12798
16
4
odpowiedź ogólna
37
40_39
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
*
*
4032
3
0
odpowiedź dokładna
38
40_40
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
3449
3543
6992
0
0
odpowiedź ogólna
 
 
 
 
 
393105
1252
136
 

 
* informacja łączna za lata 2011-2012
** informacja łączna za lata 2010-2012
 
Ze sporządzonego zestawienia (Tabela 2) wynika, że na 393 105 informacji podsumowujących, w 1252 przypadkach doszło do sytuacji A i B (naruszono przepis o terminowym składaniu informacji podsumowującej). Skala zjawiska się podwoiła z (0,2% typ A) na 0,32% typ A i B). Ułamek procenta dalej potwierdza przypadkowy charakter zdarzeń A i B. W 136 przypadkach (ok. 10,9 %) wszczęto postępowanie karno skarbowe.
TAB. 2 ODPOWIEDZI NIEPEŁNE I ODMOWNE

40_01
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
informacja niepełna,
40_02
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
informacja niepełna
40_03
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Informacja odmowna 
40_04
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
informacja niepełna
40_12
Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
informacja niepełna
40_21
Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie
Informacja nieprzydatna

 
W badanych przypadkach praktyka odstępowania od wszczynania postępowań karno-skarbowych była prawidłowa. Organy nie nadużywają wadliwego przepisu art. 80a kks, czego nie można powiedzieć o art. 70 par 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, który to przepis jest wykorzystywany do wszczynania postępowania karnego skarbowego tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z tych względów   przedmiotowy raport jest ważny dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców (ludzi gospodarczych, administracyjnych i sądowych) , a informacja w nim zawarta stwarza realną możliwość wykorzystania dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego.   
Choroby biurokracji skarbowej
Biurokracja skarbowa nie jest wolna od wielu chorób.   Przede wszystkim jest przekupna, niepatriotyczna i mało inteligentna. Taki aparat państwowy przekazała nam w spadku Polska Ludowa.   Obywatel krajowy  nadal jest  takim podmiotem w państwie , od którego nie wymaga się inwencji i kreatywności, a jego praca na swoim rozrachunku jest  niemile widziana przez urzędników skarbowych , dla których ściąganie podatków i ściganie ludzi gospodarczych stało się jedynym celem życia.
Do tych głównych grzechów biurokracji skarbowej dochodzą pomniejsze: pycha, doktrynerstwo i nepotyzm.
Pycha wyższych urzędników skarbowych
Popatrzmy na urzędników skarbowych z Gdańska. Naczelnik urzędu skarbowego jako jedyny odmówił  udzielenia informacji o stosowaniu prawa karno skarbowego w przypadku nieterminowego złożenia informacji VAT UE. Na braku tolerancji w działaniu ludzi gospodarczych żerują najgorszego sortu osobniki, ludzki odpad niezdolny do twórczych działań, który mając władzę wszędzie stawia ściany, żeby ograniczać przestrzeń ludziom gospodarczym, a przy każdej ścianie stoi drabina urzędowa, po której ten odpad wspina się mozolnie, bo tylko taki cel ma nędzne życie biurokraty. Każda taka kreatura odmawia jakiejkolwiek informacji ze strachu przed tym, że wiedza dotrze do ludzi gospodarczych
Deficyt ”rozumu państwowego”  czyli układ gdański
Przykład z Gdańska potwierdza tezę, że wyżsi urzędnicy skarbowi uważają, że instrumentalne traktowanie przepisów na niekorzyść ludzi gospodarczych jest słuszne. Kiedy dane te, zamiast leżakować w przepastnych archiwach, ujrzały światło dzienne, mamy nadzieję, że zmieni się również zachowanie ludzi administracyjnych w stosunku do ludzi gospodarczych. Od 20 lat dokonuje się zmiana wizerunku pracowników administracji na lepsze. W Gdańskim urzędzie skarbowym potraktowano nas z buta, jako problem pojawiający się w najmniej oczekiwanych okolicznościach. W oczach tych urzędników ciągle tylko czegoś chcieliśmy lub nawet pozwalaliśmy sobie żądać, zawracaliśmy głowę problemami, zmuszaliśmy do rozmowy, oczekiwaliśmy pomocy. Słowem przeszkadzaliśmy. W pracy oczywiście. Takie traktowanie, wzmocnione wspomnieniami z PRL, potęguje niechęć do instytucji publicznych. Z badań aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wynika też, że aktualnie ma miejsce największy ubytek samozatrudnionych od co najmniej pięciu lat. Na koniec 2012 r. było w Polsce ok. 2,24 mln osób, które pracowały na własną rękę i nie zatrudniały pracowników. To o ok. 78,6 tys. mniej niż na koniec 2011 r. – informuje "Rzeczpospolita".
Mając do czynienia z takimi typami jak w gdański urząd skarbowy Polacy masowo likwidują jednoosobowe  firmy.
Taki urzędniczek gdański uważa się za „sól ziemi” traktuje wszystkich z pogardą i skromny protest przeciw najgłupszej swej decyzji uważa za bunt i obrazę majestatu.
Pycha urzędników skarbowych z Gdańska pozbawiła ich zdrowego rozsądku, gdyż pozwoliła uznać sąd własny za doskonały bez sprawdzania go w życiu.
Co trzeba robić żeby unowocześnić Polskę?
Musimy dążyć do wytworzenia w Polsce typu człowieka gospodarczego, człowieka z inicjatywą, zdolnego do przełamania trudności i całe nastawienie władz skarbowych powinno iść w tym kierunku. Trzeba umieć wyszukać ludzi rzutkich, stwarzających swą rzetelną pracą nowe wartości i trzeba umieć zachęcić ich do pracymówił minister Kwiatkowski na zjeździe skarbowców w dniu 3 lipca 1936 r.
Bez wpojenia w biurokrację polską zasad skromności, bezstronności i najbardziej jej brakującego chłopskiego prostego rozsądku, wóz państwowy będzie wciąż turkotał po dziurawych przepisach jak fura po wybojach.   
Nie będę się kopał z wałachem, który ciągnie tę furę.

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Najczęściej czytane

Komentarze

Nie napisano jescze komentarza do tej aktualności...

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:1679784