Tusk i Kapica czyli sitwa i mafia

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 14 sierpnia 2014 11:40 Kategoria: Portal

Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze, Nie ma miesiąca, żeby Pana ludzie nie weszli do jakiegoś sektora gospodarki i bez zmiany jakichkolwiek przepisów nagle powiedzieli, że to co do tej pory robiliśmy w zakresie prawno-podatkowym było niezgodne z prawem i każą płacić podatki 5 lat wstecz wraz z odsetkami. Pod nóż idą sektory rozproszone, które skupiają małe i średnie polskie firmy. Korporacji, najczęściej zagranicznych, nie ruszacie. Po takiej akcji cały sektor pada, bo nikt nie jest w stanie zapłacić 5 lat wstecz wyimaginowanych podatków z odsetkami. Chciałbym Panu uświadomić, że jak już wyrżniecie cały sektor MSP, to korporacje nie będą w stanie zarobić na wasze kolacje z winami po 800 PLN, bo jest ich zwyczajnie za mało. To sektor MSP tworzy 67% PKB, daje pracę dla 3 Polaków. 99,8% firm w Polsce to sektor MSP. Nie ryzykujcie aż tak. Są to działania zorganizowane. Jestem w posiadaniu protokołu z narady kadry Ministerstwa Finansów, podczas którego Minister Kapica grozi konsekwencjami tym urzędnikom, którzy nie dość entuzjastycznie wdrażają nową interpretację podatkową. Z naszego punktu widzenia jesteście gorsi od mafii. Mafia żąda płatności od dziś. Wy od dziś i 5 lat wstecz. Teraz na warsztacie znalazł się sektor firm badawczych. Wierzę, że nie jest Pan, aż tak małostkowy i nie jest to zemsta za wyniki badań preferencji wyborczych. Jeśli się to jakoś szybko nie zmieni, to przypuszczam, że z tych, którzy nie zostali wykończeni – większość wyjedzie, albo zrezygnuje, a działalność gospodarcza pozostanie tylko dla szaleńców. Zawarłby Pan z kimś kontrakt z zapisem, że dowolne zobowiązanie może być w każdej chwili zmienione i należy zapłacić 5 lat wstecz? A taka jest wasza aktualna oferta. Ja też mam dla Pana ofertę – Pan odda na rzecz np. Caritasu 50% swoich zarobków 5 lat wstecz! To oferta fair. My mamy w dużej części zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, niezaleganiu ze składkami na ZUS, a nawet znam takich, którzy mają indywidualne decyzje podatkowe Ministerstwa Finansów, że ich interpretacja przepisów jest właściwa. Czyli byliśmy w porządku, a mimo to żądacie od nas płacenia 5 lat wstecz. A czy Pan jest w porządku? Jeśli stać Pana na odrobinę refleksji, proszę zajrzeć do swoich programów wyborczych 2007/2011, obejrzeć swoje wystąpienia i swoje obietnice w stosunku do nas. A potem proszę spróbować spojrzeć w lustro. Piszę ten list wyłącznie po to, żeby ograniczyć Panu możliwość mówienia, jak już wyrżniecie wszystkie polskie firmy, że Pan nie wiedział i to byli źli urzędnicy. Pan nimi kieruje. Dziękuję za uwagę. Z poważaniem Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Protokoły Macieja Bramskiego i Romana Pietrzaka, faktury Damiana Kuzaka

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 2 listopada 2013 19:26 Kategoria: Portal

Gabrieli Mury śledztwo długotrwałe lecz efektywne

Bramski fantazjuje, Pietrzak zapisuje

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 17 września 2013 22:54 Kategoria: Portal

 Maciej Bramski "świadek koronny" zmyśla i fantazjuje, a prokurator Pietrzak pilnie wszystko zapisuje i wsadza ludzi do aresztu

Czytelniku, spójrz na zdjęcie Bramskiego:

O tym jak prokurator Pietrzak trałuje dokumenty księgowe pana Dobrowolskiego

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 18 sierpnia 2013 20:55 Kategoria: Portal

Zasada prawdy ma znaczenie nadrzędne  nie tylko dla mnie jako dziennikarza śledczego, który  obserwuje proces sądowy, ale przede wszystkim  ma znaczenie dla tego procesu. 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku turkocze jak żydowska fura na wybojach

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 22 kwietnia 2013 20:34 Kategoria: Portal

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku turkocze jak żydowska fura na wybojach
 
O potrzebie badania sankcji państwowych w stosunku do ludzi gospodarczych
Polski system wymiaru sprawiedliwości karnej –niezależnie od uwarunkowań ustrojowych, a także stanu przestępczości – charakteryzuje się wysokim – jak na standardy europejskie – poziomem punitywności, który niekiedy ulega obniżeniu, głównie na skutek stanowiska prawniczego środowiska naukowego.   Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej ozna­cza stosowanie prawa rozumiane jako rezultat tenden­cji do wyboru surowszych konsekwencji prawnokar­nych z puli kar przewidzianych w normach prawa kar­nego. Pojęcie to zwykło utożsamiać się z represyjnością, surowością polityki karnej (http://www.academia.pan.pl/pdf/chaos_34-35_melezini.pdf).
Jako dziennikarze niezależni prowadzący portal PSUS.INFO wykonujemy ważną pracę społeczną Przekopujemy się przez dane zebrane na podstawie prawa do informacji publicznej, wklepujemy je do komputerów, a następnie przedstawiamy w atrakcyjnej formie postaci raportów  lub zestawiamy z innymi bazami danych. Wyniki, okraszone co ciekawszymi przypadkami, przedstawiane są mediom oraz innym organizacjom. Każdy może z nimi zrobić, co mu się podoba, możliwe jest również dalsze przetwarzanie danych przez osoby z zainteresowane, możliwe jest także posłużenie się tymi informacjami w przypadku, kiedy człowiek gospodarczy staje się obiektem przemocy administracyjnej. Mamy nadzieję, że w ten sposób zebrane informacje będą wykorzystywane w interesie publicznym przez zainteresowane podmioty.
W ostatnim badaniu brało udział 40 urzędów skarbowych, z których tylko jeden odmówił udzielania informacji. Powstał raport(pełny raport na stronie internetowej PSUS.INFO).
 
 
BADANIE EMPIRYCZNE
W ZAKRESIE WSZCZYNANIA POSTĘPOWANIA KARNEGO SKARBOWEGO
 W SYTUACJI POMYŁKOWEGO ZŁOŻENIA
 KWARTALNEJ INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ VAT UE
 ZAMIAST INFORMACJI MIESIĘCZNYCH VAT UE
TAB1. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

LP.
NR. EWIDENCYJNY
NAZWA US
ILOŚC VAT UE W      2011 I 2012
RAZEM 2011-2012
ILOŚĆ VAT UE PO TERMNIE
ILOŚĆ POSTEPOWAŃ KKS
 
1
40_01
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
*
*
17283
-
1
odpowiedź niepełna
2
40_02
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
10584
12128
22712
0
0
odpowiedź niepełna
3
40_04
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
7477
7550
15027
-
0
odpowiedź niepełna
4
40_05
Urząd Skarbowy w Pułtusku
496
517
1013
0
0
odpowiedź dokładna
5
40_06
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
5425
5982
11407
45
0
odpowiedź dokładna
6
40_07
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
*
*
9441
25
0
odpowiedź ogólna
7
40_08
Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
*
*
3214
19
0
odpowiedź ogólna
8
40_09
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
**
**
39690
218
9
odpowiedź ogólna
9
40_10
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
4851
5196
39690
0
0
odpowiedź dokładna
10
40_11
Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
*
*
9864
24
0
odpowiedź dokładna
11
40_12
Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie
*
*
8555
-
0
odpowiedź niepełna
12
40_13
Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
*
*
3723
58
0
odpowiedź dokładna
13
40_14
Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie
5815
5220
11035
21
0
odpowiedź dokładna
14
40_15
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
*
*
13510
33
6
odpowiedź dokładna
15
40_16
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
*
*
16729
51
14
odpowiedź dokładna
16
40_17
Urząd Skarbowy w Suwałkach
*
*
6778
12
0
odpowiedź dokładna
17
40_18
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
*
*
8188
80
0
odpowiedź dokładna
18
40_19
Urząd Skarbowy w Ostrołęce
*
*
4391
7
0
odpowiedź ogólna
19
40_20
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
*
*
19666
0
0
odpowiedź ogólna
20
40_22
Urząd Skarbowy w Sierpcu
780
874
1654
0
0
odpowiedź dokładna
21
40_23
Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
2527
2667
5194
0
0
odpowiedź dokładna
22
40_24
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
4032
3982
8014
2
0
odpowiedź dokładna
23
40_25
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
4050
3597
7647
0
0
odpowiedź dokładna
24
40_26
Urząd Skarbowy w Parczewie
448
551
999
2
0
odpowiedź dokładna
25
40_27
Urząd Skarbowy w Chełmie
2255
2316
4571
4
0
odpowiedź ogólna
26
40_28
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
*
*
8724
25
9
odpowiedź ogólna
27
40_29
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
*
*
7302
3
0
odpowiedź ogólna
28
40_30
Urząd Skarbowy w Dębicy
*
*
4880
1
0
odpowiedź dokładna
29
40_31
Urząd Skarbowy w Leżajsku
348
349
697
0
0
odpowiedź dokładna
30
40_32
Urząd Skarbowy w Mielcu
*
*
5391
49
0
odpowiedź ogólna
31
40_33
Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków
*
*
5920
20
0
odpowiedź dokładna
32
40_34
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
*
*
10652
16
5
odpowiedź ogólna
33
40_35
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
3062
3456
6518
496
88
odpowiedź ogólna
34
40_36
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
*
*
19814
0
0
odpowiedź dokładna
35
40_37
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
4752
4638
9390
22
0
odpowiedź dokładna
36
40_38
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
*
*
12798
16
4
odpowiedź ogólna
37
40_39
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
*
*
4032
3
0
odpowiedź dokładna
38
40_40
Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
3449
3543
6992
0
0
odpowiedź ogólna
 
 
 
 
 
393105
1252
136
 

«Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 Dalej» 

 Ilość odsłon:1465921