Psy policyjnie nie mają kodeksu etyki, a policjanci swojego kodeksu nie stosują

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 27 października 2012 22:30 Kategoria: Portal

Poziom etyki u policjanta leży tak nisko, że na co dzień go nie widać

Mamy reguły życia społecznego poskramiające głupotę. Najważniejsza, sokratejska reguła etyczna jest taka: nie czyń drugiemu krzywdy. Od czasu jej ustanowienia w naszej cywilizacji dokonał się znaczny postęp. Na ulicę wyszli reprezentanci represyjnego państwa. Policjanci nie urodzili się z własnymi poglądami moralnymi. Ten kto wydaje im rozkazy słusznie robi, że zaopatruje tych współczesnych herosów prawa w zbiór, który nazywa się zasadami etyki zawodowej. Cóż my tam widzimy? Przede wszystkim to, że w sytuacjach nieujętych w zarządzeniu, policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do Policji. Opolscy funkcjonariusze wykonywali rozkazy. Działali pragmatycznie - matkę posadzili w areszcie, jej dzieci w pogotowiu opiekuńczym. Nie przeszkodziło im to, co zostało zapisane w zarządzeniu etycznym Komendanta Głównego: „Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością” i dalej kierując się zasadami współżycia społecznego. Działając w nocy wykazali się odwagą i ofiarnością. Mocno pogłębili zaufanie do Policji. Głównie przez to, że nie wiedzieli czym jest dobro, więc czynili zgodne z procedurami zło. A przecież w par. 4 etyki policyjnej mamy swoisty kanon cnoty policyjnej: Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się w: 1. respektowaniu prawa każdego człowieka do życia; 2. zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Lista pracowników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 26 października 2012 13:05 Kategoria: Portal

Najwyższa Izba Kontroli surowo oceniła pracę Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji w kwesti rozłożenia opłat koncesyjnych  w 2011 r.  na wieloletnie raty.

Skorumpowany i nieudolny rząd Tuska prowadzi kraj do poddaństwa

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 20 października 2012 00:14 Kategoria: Portal

Rząd PO nie potrafi zrealizować własnych postulatów dotyczących ograniczenia liczby urzędników i usprawnienia działania administracji. A jest to przecież potężna machina organizacyjna, obejmująca 182 tys. pracowników. Wszelkie ważniejsze stanowiska: dyrektorów, naczelników wydziałów, referentów  obsadzone zostały przez ludzi PO – „znajomych Królika”. Jest to najczęściej personel mało przygotowany. Na przykład niedoszły poseł PO mając 28 lat został konsulem w Helsinkach, a jego koleżanka od  III ligi hokeja została ministrą sportu. Ludzie ci są małowartościowi nie tylko pod względem fachowym; w trakcie rządów PO ulegli daleko posuniętej demoralizacji. Łapownictwo, złodziejstwo, kumoterstwo są wśród nich zjawiskami nagminnymi. Polityka personalna platformy w stosunku do Polaków skierowana jest głownie na krzewienie donosicielstwa i służalczości. Rząd najezdniczy żyje w bezustannym strachu przed społeczeństwem.  Jak podaje Urząd Komunikacji elektronicznej, rządowe służby specjalne  w 2010 r.  złożyły 2 mln. zapytań  w sprawie w sprawie połączeń telefonicznych obywateli. Rząd zmienił ustawę o zgromadzeniach publicznych i ustawę o radiofonii i telewizji. Wszystko zmierza do tego, by odebrać głos obywatelom  i zniszczyć niezależne media. Tylko media, które są na usługach rządzących, czyli reżimowe mają szansę na nadawanie. Dotychczasowi nadawcy spią spokojnie. Władza dba, żeby nie mieli konkurencji. W każdym totalitaryzmie są media, które mącą ludziom w głowach, by wierzyli w to co mówią rządzący.   

200 tys. ludzi w obronie prawdy !

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 29 września 2012 23:47 Kategoria: Portal

Marsz w obronie TV TRWAM i wolnych mediów zgromadził w Warszawie 200 tys. ludzi.  

Minimum prawdy w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 26 września 2012 22:18 Kategoria: Portal

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbyła się rozprawa apelacyjna pod przewodnictwem SSO Rafała Olszewskiego. Wyrok Sądu Rejonowego został uchylony ze wględu na niewłaściwy sposób prowadzenia postępowania.  Mam szansę na  uczciwy i rzetelny proces.

«Wstecz 5 6 7 8 9 10 11 Dalej» 

 Ilość odsłon:1679787