Czy biurokracja celna w województwie śląskim ma prawo do anonimowości ?

Autor: Paweł Lechowski 2011-02-16 11:18:00 Ilość odsłon: 7819 Kategoria: urzędnicze odmowy i usprawnienia


 
Każdy może sobie wyrobić pogląd na spór z administracją celną w sprawie podania imion, nazwisk i stanowisk urzędniczych osób wykonujących w niej  funkcje publiczne.

  Nie można mi zarzucić, że nie zaprezentowałem stanowiska organów celnych skoro    zamieściłem odnoszące się do tej sprawy 5 pism  otrzymanych od organów celnych. E-mail, którym pisze dyrektor Wołczew i  wyjaśnienia  w nim zawarte pokrywają się z przyjętym przez celników  formatem  odpowiedzi na zadane pytanie.  Przypomnijmy to stanowisko:
1)    celnicy  powołują się, na wykaz  stanowisk urzędniczych został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.12.2009r,
2)    celnicy udzielają odpowiedzi w rozumieniu tego wykazu, a tam są wykazane tylko:  
1.    stanowiska samodzielne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska: starszy kontroler kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli akcyzowej ,
2.     stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska : starszy komisarz, akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy , inspektor akcyzowy.
3)    celnicy podają, że zatrudniają na stanowiskach urzędniczych tylko te osoby, których dotyczy w/w przepis.

       Dyrektor Wołczew  twierdzi,  że  „przekazane Panu informacje publiczne zawierały dane, o które Pan we wnioskach wnosił i tym samym, udzielone zostały w sposób i formie zgodnych z Pana wnioskami, skierowanymi do Dyrektora Izby i Naczelników Urzędów Celnych”. Przy tym  powołuje się na „Użycie przez Pana sformułowania „stanowisk urzędniczych” spowodowało, że udzielone informacje publiczne obejmowały jedynie osoby pełniące funkcje publiczne i zatrudnione w Izbie Celnej w Katowicach i podległych Urzędach Celnych na tych stanowiskach.”

      W skrócie można to przedstawić tak: grupa urzędników odmawia podania swoich imion i nazwisk bo korzysta z  urzędowej definicji, według której nie pracuje na  stanowisku urzędniczym.

     Przypomnijmy, że wniosek  o udzielenie informacji publicznej składał się z rozbudowanego określenia przedmiotu żądanej informacji, który zawierał część tytułową oraz jej objaśnienie. Chodziło o podanie:  Pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób.

     Przy czym bezpośrednio  związane z treścią zapytania były objaśnienia, co do
rozumienia pojęć w nim zawartych.  Pisałem więc, że „Sprawować funkcję publiczną [w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji będzie tylko taka osoba, której przysługuje jakikolwiek zakres kompetencji decyzyjnej w ramach danej instytucji publicznej”, że  „Określone zakresy kompetencyjne w ramach instytucji publicznych są przypisane najczęściej do stanowisk lub funkcji, których sprawowanie wiąż się z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych podmiotów lub co najmniej z projektowaniem decyzji dotyczących innych podmiotów”.  Na koniec wyjaśniałem, że  „w takim ujęciu nie budzi wątpliwości, że poza zakresem pojęcia "sprawowania funkcji publicznej" znajdują się stanowiska o charakterze usługowym lub technicznym pełnione w ramach organów władzy publicznej (czy szerzej instytucji publicznych)”. 

      Wreszcie wyłożyłem -  jak się to mówi  - łopatologicznie -:osobami wykonującymi funkcje publiczne będą wszyscy zatrudnieni z wyjątkiem pracowników obsługi i pomocniczych {np. kierowcy, sprzątaczki}.

      Byłem przekonany, że na tak sformułowany wniosek oraz  jednoznacznie  objaśnienie o kogo mi chodzi, otrzymam pełny wykaz tych zatrudnionych (wszyscy poza sprzątaczkami i kierowcami). Niestety celnicy zupełnie pominęli owe objaśnienia, które były  zasadniczą częścią  wniosku o informacje publiczne.  W miejsce tego, przyjęli  wygodne im definicje stanowisk urzędniczych, i w konsekwencji udzielili niepełnej, a w świetle faktów – także  wykrętnej odpowiedzi.  .  
    
       Któż to bowiem jest urzędnik? Według   pojęcia słownikowego, a więc powszechnie w Polsce przyjętego Urzędnikiem jest „osoba pracująca w jakimś urzędzie, pełniąca funkcje w administracji.” Uniwersalny Słownik Języka Polskiego ", PWN, 2003 r. tom IV str. 1024, albo : człowiek pracujący w jakimś urzędzie, pełniący funkcje z zakresu administracji,  "Słownik Języka Polskiego (PAN)",  t. IX, strona 669,  PWN 1967.

     Urzędnicy  celni tak manipulowali  znaczeniem słowa  urzędnik, że w istocie zmienili  zakres osób nim objętych. W wygodny dla siebie sposób udzielili odpowiedzi, nie licząc się z wolą wnioskodawcy. W zetknięciu z celnikami język polski zatracił pozycje bycia środkiem komunikacji. Celnicy sens słowa "urzędnik" rozumieją tak jak im wygodnie czyli według jakiegoś przepisu, za którego znaczeniem w tym przypadku stoi fałsz i nieprawda. Relatywne podejscie do znaczenia pojęć to w celnictwie normalka. Dla celników marchewka jest owocem, a pickup NISSAN D22 samochodem osobowym. 

  Nieprawdą i falszem jest twierdzenie, że administracja celna w województwie  śląskim zatrudnia wylącznie 22 osoby na stanowiskach urzędniczych.  

Urząd Celny w Częstochowie  
 
  Pan Henryk Kłok zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego
inspektora kontroli akcyzowej.
 
Urząd Celny w Katowicach
 
    młodszy inspektor kontroli akcyzowej Jan Nowak
–     młodszy inspektor kontroli akcyzowej Henryk Dobrzański
–     starszy komisarz akcyzowy Roman Pucek
–     starszy komisarz akcyzowy Stanisław Szczech
–     starszy komisarz akcyzowy Jarosław Trzaskalski
–     starszy komisarz akcyzowy Andrzej Wyrtki
–     komisarz akcyzowy Izabella Loska
 
Urząd Celny w Bielsku-Bialej
 
              - inspektor kontroli akcyzowej Bogumiła Morcinek Szmidt,
- młodszy inspektor kontroli akcyzowej Katarzyna Biczak,
- inspektor kontroli akcyzowej Piotr Grendysa,
- starszy inspektor kontroli akcyzowej Bogdan Więcek,
- komisarz akcyzowy Paulina Waluś,
- komisarz akcyzowy Tomasz Piwowarczyk,
- komisarz akcyzowy Adam Greń.
 
Urząd Celny w Rybniku

L.p.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
1
Artur Dzwonek
starszy inspektor akcyzowy
2
Roman Kuczera
starszy inspektor akcyzowy
3
Piotr Kaczorowski
starszy komisarz akcyzowy
4
Marcin Sączek
starszy komisarz akcyzowy
5
Irena Sordyl
starszy komisarz akcyzowy
6
Lidia Świegoda-Pająk
starszy komisarz akcyzowy

Izba Celna w Katowicach:
 
- Adam Koszycki, starszy komisarz akcyzowy
 
Chcesz wiedzieć wiecej ?

U celnków bez zmian:

<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/h04UBP-179s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Najczęściej czytane

Komentarze

r0VuzPUtJn (4 marca 2014 05:26)
QuotesChimp of the major problems facing consumers of insurance is their voicelessness in the corridors of power. Lacking an organized and informed organization to represent them in front of state legis?lative committees and administrative agencies, consumers' rights often take a backseat to the moneyed interests who use their wealth and power to influence state legislatures and the executive administration of state law. The playing field could become more level if citizen insurance boards were established to represent consumer concerns in rate proceedings and in front of legislatures considering insurance legislation. The boards would be financed through individual membership fees inserted in motor vehicle registration envelopes, along with some state subsidies.
D93SBC18Aua (4 marca 2014 05:19)
The problem of liability insurance is the most contentious facet of the most pricey to buy and vehicle insurance. Liability insurance is designed to shield Quotes Chimp should your or another insured's negligent driving cause harm of being sued against the prices.
CGgwC5zIE9 (8 września 2013 23:35)
You and Jan will make great parents! Your post makes me think of the other sesoan of life that I'm experiencing with my Mom in preparing for her passing. I've been spending a lot of time thinking about the impact she has has on my life and now your post makes me think of how that passes on to my kids. What a legacy thanks for the reminder! http://cgaxdsm.com [url=http://pthmvzyzhpw.com]pthmvzyzhpw[/url] [link=http://jxykfcqo.com]jxykfcqo[/link]
O2z3EMMLzoz3 (8 września 2013 22:51)
From your link: He started tniakg photos of eight-year-old Kristin and five-year-old Kayla in 2006 when his mother was diagnosed with non-Hodgkins lymphoma.As reported on Bored Panda, Lee started a photo blog so that the girls' grandmother could see what was going on in their lives when they were unable to visit due to illness. Obviously the headline is clearly a huge stretch but there is more to it than just tniakg photos (as you try to portray it). Perhaps a look in the mirror is necessary before you do any further journalistic criticism. http://tviyylrum.com [url=http://zdguauhhol.com]zdguauhhol[/url] [link=http://aqjpnzen.com]aqjpnzen[/link]
ZDDO9TJVj5z5 (4 września 2013 10:04)
I can tell you two put a lot of love into his party what a lucky little guy : ) I love each and every deatil, especially the polaroid of your whole family. http://taqpnens.com [url=http://zkmblb.com]zkmblb[/url] [link=http://kmohkqbtcas.com]kmohkqbtcas[/link]
hGx7zFrea (3 września 2013 20:48)
Kevin's birthday is Friday & this mama reuefss to not finish his cake this year {like I did last year}. He is turning six & I don't even want to think about how fast these years have passed. http://stgeoyzvl.com [url=http://qnlhjuad.com]qnlhjuad[/url] [link=http://pvkfhwms.com]pvkfhwms[/link]
yb2JGyC9BL (2 września 2013 13:59)
As you know I don't have kids but I do have eight goddaughters of vyaring ages. I remember when my first goddaughter was young (she's 27 now and about to give birth to her first child, a girl). She was, and is, very tall. Her Dad is 6'9 and her Mom is 5'8 so yeah TALL. Everyone asked if her she wanted to be a model when she grew up. It made my head spin and steam come out of my ears. I was rather famous for snapping at people that she was actually planning, at the ripe old age of five, to be a really, really tall totally HOT research biologist who cured cancer! GRRRRRRRRRRRRR!
jCwbI7SF (2 września 2013 13:15)
I'm a mother of two very young boys. I feel very srotngly that one of my many many jobs is to teach them early how they should regard girls. When my one-year-old would watch girls curiously (the way he does everybody) I used to say something like, yes, she's a very pretty girl, isn't she? I've realized that if I were to continue doing this, I'm doing him and his future female friends and wife no favors. Now, I say things like, Did you see how well-behaved that girl is? Look at the way she shared with the other girl! She seems very smart/nice/sweet doesn't she? As my boys and the girls that they pay attention to grow, my comments will become more mature, but I want them to notice a girl's good character, not her good looks.

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:2465757