KTO SIĘ KRĘCI W CZĘSTOCHOWIE JAK GŁODNA SUKA KOŁO WĘDLINIARNI

Autor: Paweł Lechowski 10/29/2010 2:28:00 PM Ilość odsłon: 17881 Kategoria: samochód akcyzowo-osobowy

 
     BMW X5, Kia Pregio, Opel Combo, Chevrolet Colorado, Chrysler Voyager, Renault Espace, Peugot Partner, Hyunday Terracan, Ford Galaxy, Nissan Patrol, Citroen Berlingo, Renault Kangoo, Land Rover Freelander, Hyunday Terracan, Land Rover Discovery, Opel Zafira, Opel Astra, Peugot Boxer, Mercedes 208D, Ford Mondeo, Mercedes Sprinter
 
 To są marki i modele samochodów, którymi interesuje się o Referat Akcyzy i Gier w Częstochowie przy ul. Rydza Śmigłego 26. Chodzi o podatek akcyzowy od samochodu ciężarowego. Trochę to dziwne stwierdzenie, ale tak jest, że organ celny może po blisko 5 latach od sprowadzenia pojazdu do kraju zmienić jego klasyfikację z klasyfikacji potwierdzającej , iż jest to pojazd ciężarowy kod CN 8704 na kod CN 8703  obejmujący samochody osobowe.  W tym celu organ celny występujący w tym przypadku jako organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe. Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Tak mówi art. 126 ordynacji podatkowej. Niestety z mojego doświadczenia zebranego w trakcie takie postępowania wynika, że organ podatkowy nie podejmuje wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnia stanu faktycznego.   
Przyjrzyjmy się bliżej działaniom urzędu (w nawiasie podaje art. Ordynacji podatkowej, który narusza organ) .
                                                               
                            
1) organ udziela ogólnikowych odpowiedzi w sprawie niezbędnych informacji i wyjaśnień  
     o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania
     Właściciel pojazdu pyta się w urzędzie „O co chodzi?. Czemu organ wszczął
     postępowanie? Co będzie organ wyjaśniał?   W odpowiedzi obywatel otrzymuje
     odpowiedź (np pismo ze sprawy 333000-UPAR-9110-119/2010/BG), w którym się podaje
     podstawę prawną działania organu na dużym poziomie ogólności: ustawa, scalona 
      nomneklatura CN itp. Natomiast w trakcie postępowania okazuje się, że organ w swoim
     działaniu faktycznie kieruje się okólnikiem departamentu polityki celnej pismo z dnia 20
     sierpnia 2007 r. nr PC-ST-8640/48/EG/2007/2400
2) Na podstawie wytycznych zawartych we wspomnianym piśmie instrukcyjnym organ
    zarządza oględziny pojazdu, trakcie których dokonywane są pomiary, Wydaje się, że do         
     przeprowadzenia technicznych pomiarów pojazdu potrzebna jest wiedza i
     kompetencje specjalisty, np diagnosty. Niestety według organu „dokonanie prostych  
     pomiarów nie   wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji w tym zakresie”, oraz że w
     przypadku     prostego przyrządu pomiarowego „nie ma dyrektywy nakładającej 
     obowiązek dołączenie dokumentu potwierdzającego ocenę zgodności.
     Efekt jest taki, że pomiar organu różni się od pomiaru diagnosty, mało tego urzędnicy 
     nie znają znaczenia podstawowych pojęć z zakresu techniki samochodowej. Mierzą
     rozstaw osi a posługują się pojęciem „długość osi”.    
3) Kolejnym często spotykanym błędem jest niechęć do powoływania biegłych, organ
    odmawia .powołania biegłego bo się zna na technice samochodowej, potrafi przetłumaczyć
    dokumenty z języka obcego.
     

 Zobaczmy jak organ ustalał ładowność badanego pojazdu. Organ I instancji w sposób tendencyjny dokonał oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Kluczowym argumentem na poparcie osobowego charakteru samochodu miał fakt, iż maksymalna ładowność pojazdu wynosi 653 kg. Przy takim założeniu proporcja ładowności przypadająca na część pasażerską i towarową miała decydować o zaliczeniu pojazdu do kodu CN 8703, gdyż ładowność części pasażerskiej (5x70kg = 350) miała być mniejsza od ładowności części towarowej (653kg – 350 kg = 305 kg). Organ nie brał pod uwagę zgłaszanych przez stronę zastrzeżeń co do takiego określenia maksymalnej ładowności. Organ posłużył się przy dokonaniu powyższych ustaleń rzekomą treścią poz. 33 (UWAGI) niemieckiej karty pojazdu (FAHRZEUGBRIEF), z której miało wynikać, że cyt. „w przedmiotowym samochodzie istnieje możliwość zwiększenia jego maksymalnej ładowności w przypadku dodatkowego wyposażenia oraz .    oraz nierównomiernego rozłożenia (obciążenia) ładunku w kierunku na przednią oś. Wówczas maksymalna ładowność pojazdu może wynosić 790 kg.” Zdaniem organu podkreślenia wymagał fakt, iż organ rejestrujący (niemiecki) uwzględniając jego wyposażenie dopuścił go do ruchu z ładownością 653 kg. 

    Jak faktycznie brzmi treść tłumaczonego dokumentu. Według obywatela niemiecki dokument rejestracyjny wcale nie zawiera wskazanych warunków koniunkcji (dodatkowe wyposażenie i nierównomierne obciążenie). Wręcz przeciwnie w uwagach do poz. 9 dokumentu w ogóle nie wspomina się o dodatkowym wyposażeniu. Jedynym wskazaniem dla skorzystania z dopuszczalnej ładowności wynoszącej 790 kg jest nierównomierne rozłożenie ładunku w kierunku na przednią oś.
                                              
4) Organ podatkowy zupełnie pomija   fakt, że z dokumentów dotyczących pojazdu w  
     sposób   absolutnie jednoznaczny wynika, że pojazds jest traktowany jako pojazd
    ciężarowy (LKW) a nie osobowy (PKW). Pomija dane o ładowności  wynikające polskiego
     urzędowego   dokumentu  rejestracyjnego.
   
.5) Organ podatkowy pomija otrzymane od producenta (importera) w odpowiedzi na
     złożone zapytanie stwierdzenie, że „ samochód ... został oryginalnie homologowany  jako
     samochód ciężarowy”.
 
6) Organ tendencyjnie posługuje się wyrokiem WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa
     271/08). Umknęło bowiem uwadze organu, że zdaniem WSA istotne znaczenie ma
     również  kwestia przeznaczenia samochodu zgodnie z dokumentacją pojazdu a
     w szczególności, czy pojazd posiada homologacje ciężarową. Zdaniem Sądu wprawdzie
     element ten nie przesądza o kwalifikacji pojazdu, to jednak służy jako jeden z dowodów
      przemawiających za takim a nie innym (w tym przypadku ciężarowym) przeznaczeniem
      pojazdu. 
 
7) Przy ustaleniu przeznaczenia pojazdu organ nie uwzględnia wszystkich okoliczności
sprawy i dokumentów przedłożonych przez stronę, nie uwzględnia całokształtu okoliczności faktycznych ( wyrok WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 271/08).       
                 
8)   Żeby zawiesić bieg przedawnienia organ wszczyna postępowanie w sprawie o
       przestępstwo skarbowe (art. 70 par 6 pkt 1) Ordynacji podatkowej.
 
9)      Organ nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, powołując się przy tym na    również „na upływ terminu przedawnienia”.     
  
     Tak właśnie prowadzi postępowanie   Urząd celny w Częstochowie Referat Akcyzy i Gier w Częstochowie przy ul. Rydza Śmigłego 26. Oczywiście robi to w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego (art 120 Ordynacji). Nie może być inaczej kiedy zatrudnia się dodatkowo 10 urzędników, a każdy z nich kręci się za akcyzą od samochodów jak głodna suka koło wędliniarni.  

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3584433