O pozytywnej postawie anonimowego funkcjonariusza celnego

Autor: Paweł Lechowski 5/28/2011 12:11:00 AM Ilość odsłon: 5618 Kategoria: Portal

 

Służba celna naszej Rzeczpospolitej ma o sobie wielkie mniemanie.
Na stronie internetowej SC znajduje się szereg pięknych dokumentów:
Strategia działania SC na lata 2010-2015
Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+
 
Komisja Europejska dofinansuje realizację Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+
 
Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej podpisany 21 września 2000 roku przez nestora Służby Celnej Rzeczpospolitej Polskiej, pana Zygmunta Czyżewskiego
 
Praktycznie wygląda to tak, że Służbie Celnej sprawia kłopot  przedstawienie się urzędnika celnego  z imienia i nazwiska  oraz stanowiska służbowego, brak jest tabliczek z tymi danymi, a także ludzie ci odmawiają podania informacji publicznej na w/w temat. Mamy do czynienia z  pełną anonimowością funkcjonariuszy  celnych i fasadową hasłowością typu:  
  • służba celna przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców
  • zachowuje swoją służebną rolę wobec obywateli i przedsiębiorców
  • kształtuje pozytywne postawy funkcjonariuszy celnych i pracowników
  • doskonali kompetencje funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej.
  • kształtuje pozytywne postawy (w tym postawy etyczne)
Dlatego zwróciłem się do pana Jacka Kapicy Podsekretarza Stanu i Szefa Służby Celnej  o wyjaśnienie:
Dlaczego Urzędy Celne w Rybniku, Katowicach, Bielsku Białej oraz  Izba Celna w Katowicach przedstawiły inną informacje niż ta,  o którą wnosiłem?
Czy mam skierować pozwy do Sądu Administracyjnego i wygrać w tych sprawach tak jak w  identycznej sprawie z UC w Częstochowie ?
Czy urzędnicy celni w woj. śląskim mają prawo do anonimowości ?
Czy jest to zgodne z etyką urzędnika celnego?
Dlaczego  w naszym kraju dopiero  władza sądowa właściwa jest do wymuszenia na  urzędnikach celnych tego  żeby się  przedstawili? 
 Czy urzędnicy celni w tej sprawie postępują zgodnie z prawem?
Co Pan zamierza zrobić w sprawie anonimowej biurokracji celnej w woj. śląskim?

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3584150