Kastracja kotów w miejsce obrony narodowej - Częstochowa w III Wojnie Światowej

Autor: Paweł Lechowski 12/27/2023 11:58:00 AM Ilość odsłon: 3396 Kategoria: Portal

 600 na obronę narodową i 115 500 na kastrację kotów w Częstochowie  

Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.  Wojna  na wschodzie Europy zaczyna przypominać II Wojnę Światową, Nie należy oczekiwać jej zakończenia w 2024 roku.

Politycy zachodni zachowują się jak  Francuzi w 1939 roku.  Rolę Linii Maginota pełni art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.   Nie ma zrozumienia dla  mobilizacji zasobów obronnych.

W Częstochowie władze miasta wydają na obronę narodową 600 zł.  W tym samym czasie Strzelnica na Stradomiu leży odłogiem. Nasi politycy tego nie rozumieją, nie potrafią strzelać i nie pozwalają uczyć strzelania.  Nie ma zainteresowania wzrostem poziomu  obronności w mieście. Możliwe, że tę wojnę przegramy, ale musimy walczyć.

 

Budżet Częstochowy na 2023 rok:

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne 600 zł

wydatki na sterylizację kotów  115 500 zł 

Jedna trzecia Polaków w  wieku 18–55 lat jest potencjalnie zainteresowana jakąś formą służby wojskowej w czasie pokoju.

 Ponad połowa respondentów (57%) deklaruje zamiar walki w  obronie Ojczyzny w  razie ataku militarnego na Polskę. Odsetki takich wskazań są wyższe w przypadku starszych respondentów oraz tych o  poglądach prawicowych. Gotowość do obrony częściej zgłaszają również osoby lepiej wykształcone oraz mężczyźni. Zdecydowaną rolę odgrywa także płeć – ponad 70% mężczyzn zamierza bronić kraju, przy odsetku 42% wśród kobiet.        

Badanie „Stosunek Polaków do obrony Ojczyzny”, na zlecenie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych. Jego celem było sprawdzenie, jak Polacy postrzegają swoje bezpieczeństwo i  co leży u podstaw ich opinii na temat nowych rodzajów służby wojskowej i nowych form ćwiczeń wojskowych, a także zbadanie stosunku do obrony Ojczyzny. Ankietę zrealizowano w  lutym 2023 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI)

 

 Chcesz wiedzieć wiecej?

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3584191