W państwie Tuska prawo nie działa

Autor: Paweł Lechowski 2/17/2012 11:05:00 AM Ilość odsłon: 9103 Kategoria: urzędnicze odmowy i usprawnienia

Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej wykazów stanowisk urzędniczych w urzędach celnych województwa śląskiego był testem czy żyjemy w państwie prawa. Od listopada 2010 r. żaden urzędników nie udzielił mi odpowiedzi.
Odbyły się posiedzenia sądów administracyjnych w dwóch instancjach. Są wyroki stwierdzające bezczynność i dalej nic się nie dzieje.
Podkreślam, że mamy do czynienia z sytuację, kiedy urzędnicy państwowi opłacani z pieniędzy publicznych odmawiają informacji o stanowiskach urzędniczych osób wykonujących funkcje publicznie w ich urzędach.
Kim są naczelnicy i dyrektorzy celni, których stać ich na to, żeby przegrywać oczywiste sprawy w sądach administracyjnych?
Zastanówmy się dlaczego w naszym państwie urzędnicy pod płaszczykiem swoich urzędów uprawiają prywatę.
Jedyną korzyścią w tej sytuacji jest to, że obnażona została mentalność wyższych urzędników państwowych, dla których obywatel jest wasalem, osobą zależną i podległą.
W dzisiejszej Polsce prawo nie działa. Skuteczne są jedynie media, kiedy udaje się pokazać siły zła, które czynią społeczeństwo podległe urzędnikom.
 

Głównym absurdem współczesnego państwa polskiego jest to, że stać je na utrzymywanie takiej masy przepisów i urzędników, która nie pozwala na prawidłowe i zgodne ze standardami społeczeństwa obywatelskiego funkcjonowanie tegoż państwa. 
 

1. Wniosek o informację publiczną

2. Naczelnik kluczy z odpowiedzią  

3. Pierwsza skarga do WSA na bezczynność

4. Naczelnik udziela odpowiedzi odmownej

5. Naczelnik udziela odpowiedzi wymijającej

6. Skarga do WSA na odpowiedź Naczelnika

7. Załącznik do protokołu z rozprawy sądu

8. Wyrok WSA

9. Naczelnik składa kasację

10. Odpowiedź na kasację

11. Wyrok NSA

12. 12 marca 2012  mail z wykazem  stanowisk  

 

 

 

Pan Waldemar Wawryło  - Naczelnik Urzędu  Celnego w Częstochowie
 
Pan Henryk Kłok zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego
inspektora kontroli akcyzowej.
 
 
Pan Darusz Preficz - Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach
 
młodszy inspektor kontroli akcyzowej Jan Nowak
– młodszy inspektor kontroli akcyzowej Henryk Dobrzański
– starszy komisarz akcyzowy Roman Pucek
– starszy komisarz akcyzowy Stanisław Szczech
– starszy komisarz akcyzowy Jarosław Trzaskalski
– starszy komisarz akcyzowy Andrzej Wyrtki
– komisarz akcyzowy Izabella Loska
 
 
Krzysztof Kasztura  - Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Bialej
 
- inspektor kontroli akcyzowej Bogumiła Morcinek Szmidt,
- młodszy inspektor kontroli akcyzowej Katarzyna Biczak,
- inspektor kontroli akcyzowej Piotr Grendysa,
- starszy inspektor kontroli akcyzowej Bogdan Więcek,
- komisarz akcyzowy Paulina Waluś,
- komisarz akcyzowy Tomasz Piwowarczyk,
- komisarz akcyzowy Adam Greń.
 
Pan Leszek Skura   - Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku
 

L.p.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
1
Artur Dzwonek
starszy inspektor akcyzowy
2
Roman Kuczera
starszy inspektor akcyzowy
3
Piotr Kaczorowski
starszy komisarz akcyzowy
4
Marcin Sączek
starszy komisarz akcyzowy
5
Irena Sordyl
starszy komisarz akcyzowy
6
Lidia Świegoda-Pająk
starszy komisarz akcyzowy
 
 
 

 
Pan Wlodzimierz Wołczew - Dyrektor Izby Celnej w Katowicach:
 
- Adam Koszycki, starszy komisarz akcyzowy
 
 
 
            fragment pisma dyrektora Wołczewa:
 
            Ponadto, zamieszczone na Portalu „PSUS.Info” artykuły „Urzędnicy celni chcą być anonimowi” i „W Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy!”, wprowadzają w błąd odwiedzających Portal internautów, gdyż nie dotyczą stanu faktycznego, a jedynie opisują niezgodny z rzeczywistością punkt widzenia autora artykułu. Przykładem tego mogą być następujące fragmenty artykułów: „w urzędzie celnym w Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy”, „społeczeństwo chciałoby znać nazwiska urzędników celnych, ale władza tak odpowiada, żeby urzędnicy pozostali anonimowi”, „najpierw zwlekają i zwłóczą rozstrzyganie, potem źle tłumaczą prawa i niesłusznie wyrokują”. Należy również zauważyć, że ironiczny ton artykułów dodatkowo wzmacnia odczucie chęci oczernienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach i podległych mu Naczelników Urzędów Celnych. Postępowanie takie jest sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, gdzie wskazane jest, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego oraz w granicach określonych przepisami prawa, a jednocześnie jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Należy zaznaczyć, że nieznajomość prawa nie może być usprawiedliwieniem dla zamieszczania nieprawdziwych i mylących informacji na Portalu internetowym. Autor artykułu, przed zamieszczeniem go na Portalu, winien bowiem, w myśl zacytowanych wyżej zasad prawa prasowego, sprawdzić wiarygodność informacji w nim zawartych. W tym przypadku, informacje zamieszczono przed dogłębnym sprawdzeniem wszystkich aspektów sprawy. Podkreślić należy, że stoję na stanowisku, iż krytyka prasowa jest działaniem społecznie pożądanym, jednak dziennikarskie prawo do krytyki nie jest nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo do stawiania fałszywych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.
 
       
            Definicja pojęcia „kompetencje”:
Kompetencje określane są w Słowniku języka polskiego jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności2.
2 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1994, s. 977.  
W nawiązaniu do łacińskiego competentia, kompetencję rozumie się z zasady jako posiadanie wiedzy umożliwiające wydawanie sądu, wypowiadanie autorytatywnego zdania, zakres zagadnień, o których dana osoba może wyrokować, gdyż posiada odpowiednie wiadomości i doświadczenia. Kompetentnym jest więc człowiek, który do określonych działań ma odpowiednie przygotowanie
 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3584149