Dyktatura ciemniaków czyli Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

Autor: Paweł Lechowski 3/18/2021 5:49:00 PM Ilość odsłon: 1821 Kategoria: Portal

   Czasami zdarza się, że kompromitacja dotyczy nie osoby lecz instytucji. Polega to na tym, że instytucja wyższa obnaża niekompetencję instytucji niższej, która bezpośrednio podlega tej wyższej.

 Jeśli odniesiemy te uwagi do instytucji skarbowych, których zadaniem jest zbieranie podatków, to wyjdzie nam taka sytuacja, że podległy urząd skarbowy, który powinien te podatki zbierać, nie tylko, że odmówił ich poboru, ale miał spory brak wiedzy w tym zakresie.

 Tak właśnie skompromitował się Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie w osobie byłego już naczelnika Czopa. Chodziło o to, że w częstochowskiej skarbówce masowo wykreślali z rejestru VAT po tym jak przedsiębiorcy zawieszali działalność gospodarczą albo z niej rezygnowali.  Jednym elektronicznym zapisem, zrobionym zaocznie, bez powiadomienia i jakiegokolwiek wyjaśnienia,  skarbówka częstochowska dokonywała tej drastycznej anihilacji statusu czynnego podatnika VAT,  co niosło za sobą przykre konsekwencje, także dla budżetu, w myśł zasady: nie ma podatnika, nie ma podatków. Innymi słowy Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie poprzez skreślenia z rejestru VAT, świadomie zmniejszał  sobie  ilość podatników, żeby się nie napracowywać.  

 Podkreślam automatyzm działania biurokracji skarbowej, która  mentalnie  powiązała  CEiDG  z rejestrem podatków VAT, co w efekcie niszczyło delikatną podmiotowość osoby człowieka Vatowca i jednym przyciskiem, w momencie, przekształcało człowieka czynnego w nieczynnego. W tym miejscu wyszło na wierzch pewne "ciemniactwo" w rozumieniu tego czym się właściwie zajmują  ludzie, których minister Kwiatkowski zawsze nazywal ludźmi gospodarczymi, i to  że człowieka gospodarczego nie można traktować jak zapisu w ewidencji.    

   Ale jeden z bohaterów naszych czasów postanowił się sprzeciwić i napisał odwołanie do instytucji wyższej – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

    Podniósł w nim argument, że zarówno w artykule 1.ust1 jak i 8 ust.1  ustawy o VAT brak jest stwierdzenia, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie usługi wykonywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej rozumianej w sposób określony w ustawie  z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. taki sposób, który wymagałby rejestracji w ewidencji przedsiębiorców.        

      Dowodził, że ten sposób rozumowania organu jest błędny, gdyż  faktycznie uzależnia rejestrację podatnika VAT od wcześniejszej jego rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej.

    Argumentował, że nie można przenosić pojęć działalności gospodarczej  z  ustaw konotacyjnych  takich jak: ustawa Prawo przedsiębiorców  i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,  do ustawy denotującej to pojęcie na swój sposób, czyli do  ustawy o VAT.

    Na przykład w definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT wynika, że działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową prowadzoną we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły.  Z kolei nowa ustawa Prawo przedsiębiorców przewiduje bardziej zwięzłą definicję – zgodnie z nią, działalnością gospodarczą będzie: „Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły” (art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców).

     Ogólnie w definicjach działalności gospodarczej  z ustaw konotacyjnych przewija się określenie, że taka działalność musi być „ciągła i zorganizowana”. Jednak pod względem szczegółów, definicje różnią się między sobą, a w szczególności definicja z ustawy o VAT różni się od definicji z ustaw konotacyjnych, ponieważ tego stwierdzenia nie zawiera.

     Art.1 ust.1 ustawy VAT stanowi ogólnie, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Takie stwierdzenie powoduje, że regulacje ustawy mogą mieć zastosowanie jedynie do czynności, którymi interesuje się ustawa VAT a które to czynności zostały enumeratywnie wymienione w zamkniętym katalogu art. 5 ustawy VAT. Zgodnie z tymże, opodatkowaniu VAT podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów (po nowelizacji ustawy – na terytorium kraju), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.

   Z kolei  artykule  8. 1., którego początek  brzmi  „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7” .

  Konieczne jest również spełnienie przesłanek zorganizowania i ciągłości działań podatnika. Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza działanie w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny i uporządkowany

  Ogólnie można stwierdzić, organ podatkowy w swojej interpretacji  adaptuje  pojęcia działalności gospodarczej z ustaw konotacyjnych (okołogospodarczych) aby poszerzyć  sobie kompetencje w zakresie ustalania stanów faktycznych i praw decyzyjnych w podatku VAT.  

   Podatnik wniósł o uchylenie przedmiotowej decyzji oraz o wydanie wytycznych, które naprowadzą organ tylko na te  właściwe pojęcia i związane z nimi  przepisy, które powinien zastosować, a mianowicie pojęcia i przepisy ustawy o VAT.       

    Po kilku miesiącach przyszła odpowiedź z Izby Skarbowej w Katowicach zwierająca następujące stwierdzenia:

  • Nie można pozbawić podmiotu zachowującego się jak czynny podatnik VAT tego uprawienia.
  •  Należy przy tym podkreślić uniezależnienie opodatkowania (VAT) od wykonywania działalności gospodarczej.
  • Zarejestrowana działalność gospodarcza nie jest warunkiem niezbędnym dla tego, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu (VAT).  
  • Pojęcia funkcjonujące na gruncie podatku VAT mają charakter autonomiczny.
  • Podsumowując, w omawianej sprawie podstawą podejmowanych rozstrzygnięć powinny być przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.  

   Widzimy więc totalną niekompetencję kierownika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, który do spraw vatowskich stosował wszystkie inne, tylko nie przepisy ustawy o VAT, tak jakby nie wiedział  o autonomiczności tej ustawy, która w swoim czasie definiowała mały samochód z kratką jako homologowany samochód ciężarowy, a dużego KAMAZA widziała tak jak  samochód osobowy.

   Chociaż do Drugiego Urzędu Skarbowego  w Częstochowie  nikt nie wejdzie  bo jest COVID, to  warto zapukać: PUK PUK PUK – jest tam ktoś?  (myślący).

Chcesz wiedzieć więcej ?

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie  - historia upadku od życzliwego do ciemnego

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3045488