Zieliński, Jachura, Zbroński - kontra biopaliwa

Autor: Paweł Lechowski Data dodania: 23 maja 2012 10:20 Kategoria: przemoc administracyjna

Data dodania: 23 maja 2012 10:20

Ziieliński, Jachura, Zbroński - to nazwiska naczelników częstochowskiej skarbówki, którzy stosowali przemoc administracyjną względem Pana Roberta Janeczka

Data dodania: 23 maja 2012 10:24

Pan Robert Janeczek odnosi sukcesy w badaniach nad biopaliwami.  

Data dodania: 23 maja 2012 10:28

Pan Robert Janeczek, który prowadzi produkcję biopaliw w oparciu o własną, oryginalną technologie występuje z zapytaniem do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie o to jaką ma stosować stawkę VAT.

Data dodania: 23 maja 2012 10:32

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie  wprowadza w błąd  Pana Roberta Janeczka podając mu stawkę 22% VAT na biopaliwa.   

Data dodania: 23 maja 2012 10:34

Potwierdzenie z Izby Skarbowej w Bielsku Białej, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie udzielił Panu Robertowi Janeczkowi, wynalazacy i producentowi biopaliw,  nieprawidłowej informacji o stawce VAT na olej rzepakowy.

  

Data dodania: 23 maja 2012 10:43

 Pan Robert Janeczek, który prowadzi producję biopaliw w oparciu o własną, oryginalną technologie otrzymuje od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie informację, że ma stosować stawkę VAT  7% na olej rzepakowy.

Jest to druga informacja w tej sprawie wydana przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie 5 miesięcy po wydaniu pierwszej, błędnej informacji.

Data dodania: 23 maja 2012 11:29

Pan Robert Janeczek składa pierwsze pismo o prolongatę zapłaty VAT-u (zawyżonego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, wskutek poinformowania podatnika o obowiązku zastosowania stawki VAT  22% zamiast 7 %) .

Data dodania: 23 maja 2012 11:31

Pan Robert Janeczek składa drugie pismo o prolongatę zapłaty VAT-u (zawyżonego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie, wskutek poinformowania podatnika o obowiązku zastosowania stawki VAT  22% zamiast 7 %) .

Data dodania: 23 maja 2012 11:32

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Stanisław Chmielewski w odpowiedzi na zapytanie posła Grzegorza Sztolcmana przyznaje, że organy skarbowe stosowały przemoc administracyjną (skutek działania organów skarbowych)  wobec wynalazcy i producenta biopaliw Pana Roberta Janeczka.   

Data dodania: 23 maja 2012 11:40

Helsińska Fundacja Praw Człowieka interesuje się sprawą stosowania przemocy administracyjnej względem wynalazcy technogii i producenta biopaliw Pana Roberta Janeczka.

Data dodania: 23 maja 2012 11:43

Pierwszy wniosek ugodowy Pana Roberta Janeczka wynalazcy technologii i producenta biopaliw skierowany do Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. 

Znakomity opis historii przemocy administracyjnej, której Pan Robert Janeczek wynalazca i przedsiębiorca z branży biopaliw doświadczył ze strony Naczelnika  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. 


 Ilość odsłon:2725949