Waldemar Wawryło, Darusz Preficz, Krzysztof Kasztura, Leszek Skura, Wlodzimierz Wołczew

Autor: Paweł Lechowski 12/9/2011 7:38:00 PM Ilość odsłon: 7896 Kategoria: urzędnicze odmowy i usprawnienia

 

Wiadomość z ostatniej chwili. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt. I OSK 1512/11) oddalił kasację Naczelnika Waldemara Wawryły  w słynnej sprawie „anonimowych celników”.  
 
 

Przyjazna dłoń częstochowskich celników

On i pozostali jego koledzy naczelnicy zgodnie twierdzili, że  „przekazane Panu informacje publiczne zawierały dane, o które Pan we wnioskach wnosił i tym samym, udzielone zostały w sposób i formie zgodnych z Pana wnioskami, skierowanymi do Dyrektora Izby i Naczelników Urzędów Celnych”. Przy tym powołuje się na „Użycie przez Pana sformułowania „stanowisk urzędniczych” spowodowało, że udzielone informacje publiczne obejmowały jedynie osoby pełniące funkcje publiczne i zatrudnione w Izbie Celnej w Katowicach i podległych Urzędach Celnych na tych stanowiskach.”

W skrócie można to przedstawić tak: grupa urzędników odmawia podania swoich imion i nazwisk bo korzysta z urzędowej definicji, według której nie pracuje na stanowisku urzędniczym.

Przypomnijmy, że wniosek o udzielenie informacji publicznej składał się z rozbudowanego określenia przedmiotu żądanej informacji, który zawierał część tytułową oraz jej objaśnienie. Chodziło o podanie: Pełnego wykazu stanowisk urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób.
Zakres wiedzy tych panów, umiejętności i doświadczenia do wypowiadania się w sprawie udzielenia informacji publicznej został zakwestionowany przez władzę sądową.    
Pan Waldemar Wawryło  - Naczelnik Urzędu  Celnego w Częstochowie
 
Pan Henryk Kłok zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego
inspektora kontroli akcyzowej.
 
 
Pan Darusz Preficz - Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach
 
młodszy inspektor kontroli akcyzowej Jan Nowak
– młodszy inspektor kontroli akcyzowej Henryk Dobrzański
– starszy komisarz akcyzowy Roman Pucek
– starszy komisarz akcyzowy Stanisław Szczech
– starszy komisarz akcyzowy Jarosław Trzaskalski
– starszy komisarz akcyzowy Andrzej Wyrtki
– komisarz akcyzowy Izabella Loska
 
 
Krzysztof Kasztura  - Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Bialej
 
- inspektor kontroli akcyzowej Bogumiła Morcinek Szmidt,
- młodszy inspektor kontroli akcyzowej Katarzyna Biczak,
- inspektor kontroli akcyzowej Piotr Grendysa,
- starszy inspektor kontroli akcyzowej Bogdan Więcek,
- komisarz akcyzowy Paulina Waluś,
- komisarz akcyzowy Tomasz Piwowarczyk,
- komisarz akcyzowy Adam Greń.
 
Pan Leszek Skura   - Naczelnik Urzędu Celnego w Rybniku
 

L.p.
Imię i nazwisko
Zajmowane stanowisko
1
Artur Dzwonek
starszy inspektor akcyzowy
2
Roman Kuczera
starszy inspektor akcyzowy
3
Piotr Kaczorowski
starszy komisarz akcyzowy
4
Marcin Sączek
starszy komisarz akcyzowy
5
Irena Sordyl
starszy komisarz akcyzowy
6
Lidia Świegoda-Pająk
starszy komisarz akcyzowy
 
 
 

 
Pan Wlodzimierz Wołczew - Dyrektor Izby Celnej w Katowicach:
 
- Adam Koszycki, starszy komisarz akcyzowy
 
 
 
            fragment pisma dyrektora Wołczewa:
 
            Ponadto, zamieszczone na Portalu „PSUS.Info” artykuły „Urzędnicy celni chcą być anonimowi” i „W Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy!”, wprowadzają w błąd odwiedzających Portal internautów, gdyż nie dotyczą stanu faktycznego, a jedynie opisują niezgodny z rzeczywistością punkt widzenia autora artykułu. Przykładem tego mogą być następujące fragmenty artykułów: „w urzędzie celnym w Częstochowie zniknęli wszyscy celnicy”, „społeczeństwo chciałoby znać nazwiska urzędników celnych, ale władza tak odpowiada, żeby urzędnicy pozostali anonimowi”, „najpierw zwlekają i zwłóczą rozstrzyganie, potem źle tłumaczą prawa i niesłusznie wyrokują”. Należy również zauważyć, że ironiczny ton artykułów dodatkowo wzmacnia odczucie chęci oczernienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach i podległych mu Naczelników Urzędów Celnych. Postępowanie takie jest sprzeczne z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, gdzie wskazane jest, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego oraz w granicach określonych przepisami prawa, a jednocześnie jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Należy zaznaczyć, że nieznajomość prawa nie może być usprawiedliwieniem dla zamieszczania nieprawdziwych i mylących informacji na Portalu internetowym. Autor artykułu, przed zamieszczeniem go na Portalu, winien bowiem, w myśl zacytowanych wyżej zasad prawa prasowego, sprawdzić wiarygodność informacji w nim zawartych. W tym przypadku, informacje zamieszczono przed dogłębnym sprawdzeniem wszystkich aspektów sprawy. Podkreślić należy, że stoję na stanowisku, iż krytyka prasowa jest działaniem społecznie pożądanym, jednak dziennikarskie prawo do krytyki nie jest nieograniczone i nie może być rozumiane jako prawo do stawiania fałszywych lub niedostatecznie sprawdzonych zarzutów.
 
       
            Definicja pojęcia „kompetencje”:
Kompetencje określane są w Słowniku języka polskiego jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub odpowiedzialności2.
2 Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1994, s. 977.  
W nawiązaniu do łacińskiego competentia, kompetencję rozumie się z zasady jako posiadanie wiedzy umożliwiające wydawanie sądu, wypowiadanie autorytatywnego zdania, zakres zagadnień, o których dana osoba może wyrokować, gdyż posiada odpowiednie wiadomości i doświadczenia. Kompetentnym jest więc człowiek, który do określonych działań ma odpowiednie przygotowanie
 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:2633295